VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN DOANH THU

  • 06/01/2021
  • Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
  • 6,000,000 – 8,000,000 Vnđ

I. Mô tả công việc: 1. KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU, DOANH THU, PHẢI TRẢ CHI PHÍ THUÊ (KINGSTICK & BAMBOO) - Theo dõi hợp đồng thuê,...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KHU VỰC TPHCM VÀ HÀ NỘI

  • 22/11/2019
  • Thoả thuận
  • 20.000-21.000 đồng/giờ

TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG TRƯỞNG - TRƯỞNG CA BAMBOO DIMSUM

  • 22/11/2019
  • Sắp xếp linh động theo ca làm việc 8 tiếng/ngày
  • Thỏa thuận theo năng lực

Back
Back To Top