VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN DOANH THU

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN DOANH THU 

 

I. Địa điểm làm việc: Số 9, đường số 4 Khu dân cư Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

II. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

 

III. Chế độ quyền lợi: 
​- Lương cơ bản 6,000,000 – 8,000,000 Vnđ
- Tham gia BHXH, du lịch, cung cấp công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc,...

 

IV. Mô tả công việc:

1. KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU, DOANH THU, PHẢI TRẢ CHI PHÍ THUÊ (KINGSTICK & BAMBOO)

- Theo dõi hợp đồng thuê, hợp đồng ký gửi;

Kiểm tra, hạch toán chi phí thuê;

Theo dõi doanh số bán, lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo từng cửa hàng (so sánh KPI hàng tháng);

- Kiểm tra, đối chiếu doanh thu với việc thu tiền (Bên cho thuê thu, CHT trực tiếp thu hoặc thu qua phương tiện khác)

Xuất hóa đơn tài chính;

 Theo dõi công nợ phải thu, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn;

 Đối chiếu công nợ với khách hàng, cửa hàng từng quý;

 Lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định.

2. KẾ TOÁN KHO THÀNH PHẨM

Theo dõi, hạch toán nhập, xuất kho thành phẩm hàng ngày;

Kiểm tra Báo cáo Nhập, xuất, tồn thành phẩm hàng tháng.

Tham gia kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất.

Phối hợp tính thất thoát với kế toán tính giá thành

3. NGÂN HÀNG

Hạch toán báo có ngân hàng chi nhánh hàng ngày;

4. BÁO CÁO THUẾ CHI NHÁNH HÀNG QUÝ

Lập bảng kê đầu vào, đầu ra cho chi nhánh;

Lập tờ khai thuế GTGT hàng quý;

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

Lập tờ khai thuế môn bài (khi phát sinh địa điểm kinh doanh mới trực thuộc chi nhánh).

- Theo dõi phân bổ hóa đơn sử dụng tại công ty;

5.  Thực hiện các công việc khác do kế toán trưởng phân công.
 

 

V. Yêu cầu công việc:
1. Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

- Ngoại ngữ tương đương B.

2. Kỹ năng:
-   Thành thạo vi tính văn phòng và biết sử dụng phần mềm kế toán.
-   Kỹ năng giao tiếp tốt.

3. Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

4. Phẩm chất cá nhân: Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công tác, chịu áp lực cao trong công việc.

 

VI. Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY CPTM HI-FOODS

 

Back
Back To Top